NL
 

De Waddenzee in het klein. Er zijn kwelders, wadplaten, een geul en een mosselbank. Het is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels, wat dit gebied tot een ideale plek maakt om vogels te spotten.