NL
 

Polder Waalenburg ligt in het midden van het eiland. Vele weidevogels, zoals de grutto, tureluur en scholekster zijn hier te vinden. Ook is het de ideale plek om diverse orchideeen, de grote ratelaar en koekoeksbloemen te bezichtigen. Waalenburg is alleen geopend buiten het broedseizoen, van 1 juli tot en met 1 april.