NL
 

Het bekendste natuurgebied van Texel is een kweldervlakte tussen 2 zanddijken in. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen, zoals de lamsoor en zeekraal. Ook is het een foerageergebied voor veel vogels, zoals de lepelaar, kiekendieven, aalscholvers en diverse rietzangers.